Wymiary LataPoziom udostępniania danychOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 71, elementy od 1 do 10 z 704.
Kategoria: LUDNOŚĆ
Grupa: GOSPODARSTWA DOMOWE
Podgrupa: Gospodarstwa domowe
   gospodarstwa domowe objęte badaniem 1999-2020Region (NUTS 2)-
Podgrupa: Przeciętna liczba osób
   ogółem 1999-2020Region (NUTS 2)-
   pracujących 1999-2020Region (NUTS 2)-
   pobierający świadczenia społeczne 1999-2020Region (NUTS 2)-
   emerytury i renty 2003-2020Region (NUTS 2)-
   pozostających na utrzymaniu 1999-2020Region (NUTS 2)-
   przeciętna liczba osób pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym 2005-2020Region (NUTS 2)-
Podgrupa: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
   ogółem 1999-2020Region (NUTS 2)-
   z pracy najemnej 1999-2020Region (NUTS 2)-
   z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie 1999-2020Region (NUTS 2)-