Wymiary LataPoziom udostępniania danychOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 337, elementy od 1 do 10 z 3362.
Kategoria: LUDNOŚĆ
Grupa: GOSPODARSTWA DOMOWE
Podgrupa: Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
   transport 1999-2022Region (NUTS 2)-
Kategoria: RYNEK PRACY
Grupa: WARUNKI PRACY
Podgrupa: Poszkodowani w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wg wydarzeń powodujących urazy i skutków wypadków
   przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu; ogółem 1999-2022Region (NUTS 2)-
   przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu; wypadki śmiertelne 1999-2022Region (NUTS 2)-
Podgrupa: Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego, powodujące wypadki przy pracy wg PKD 2007
   utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem; ogółem 2005-2022Region (NUTS 2)-
   utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem; w przemyśle - sekcje PKD 2007: B, C, D, E 2005-2022Region (NUTS 2)-
Grupa: PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD
Podgrupa: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe)
   styczeń; transport i gospodarka magazynowa 2020-2023Region (NUTS 2)-
   luty; transport i gospodarka magazynowa 2020-2023Region (NUTS 2)-
   marzec; transport i gospodarka magazynowa 2020-2023Region (NUTS 2)-
   kwiecień; transport i gospodarka magazynowa 2020-2023Region (NUTS 2)-
   maj; transport i gospodarka magazynowa 2020-2023Region (NUTS 2)-