Wymiary LataPoziom udostępniania danychOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 16, elementy od 1 do 10 z 157.
Kategoria: PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa: POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa: Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania
   grunty pod wodami razem 2002-2019Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 2002-2019Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 2002-2019Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 2002-2019Region (NUTS 2), Gmina-
Podgrupa: Wykorzystanie powierzchni kraju w % ogółem
   grunty pod wodami 2002-2019Region (NUTS 2)-
Podgrupa: Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (moduł któtkookresowy)
   grunty pod wodami razem 2019-2020Region (NUTS 2)-
   grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 2019-2020Region (NUTS 2)-
   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 2019-2020Region (NUTS 2)-
   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 2019-2020Region (NUTS 2)-
Kategoria: STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
Grupa: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE
Podgrupa: Gospodarowanie wodą w przemyśle w ciągu roku
   woda z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych (użyta do produkcji bądź sprzedana) 2003-2019Gmina-