Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Kategoria K21
Grupa G270
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Absolwenci studiów na poziomie magisterskim ogółem P3575 2003-2020Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)1
-
Studenci i absolwenci w filiach P3933 2019-2020Podregion (NUTS 3)18
Łącznie z cudzoziemcami.
Studenci i absolwenci wg form własności uczelni, form studiów, płci, oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED'97 P1875 2002-2014Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)828
Kierunki zgodne z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED'97), specjalności zostały włączone do poszczególnych grup kierunków. Dane do roku 2003 możliwe do prezentacji w przekroju wojewódzkim od roku 2004 w przekroju podregionalnym. Łącznie z cudzoziemcami. Do 2005 roku prezentowane były dane o studentach studiów zaocznych, natomiast od 2006 roku - na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) dane o studentach studiów zaocznych są zaliczane do szerszej kategorii - studia niestacjonarne, obejmującej dotychczasowe studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne.
Studenci i absolwenci wg form własności uczelni, form studiów, płci, oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED-F 2013 P3566 2014-2020Podregion (NUTS 3)1980
Kierunki zgodne z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED - F 2013), specjalności zostały włączone do poszczególnych grup kierunków. Dane do roku 2003 możliwe do prezentacji w przekroju wojewódzkim od roku 2004 w przekroju podregionalnym. Łącznie z cudzoziemcami. Do 2005 roku prezentowane były dane o studentach studiów zaocznych, natomiast od 2006 roku - na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) dane o studentach studiów zaocznych są zaliczane do szerszej kategorii - studia niestacjonarne, obejmującej dotychczasowe studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne.