Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
Dochody budżetów województw 1999-2017NTS-21
Na dochody ogółem składają się: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) subwencja ogólna, 4) środki na dofinansowanie zadań.
Dochody majątkowe (z ogółem) 2007-2017NTS-22
Dochody majątkowe zostały wyodrębnione na podstawie ustawy o finansach publicznych (z dnia 30 czerwca 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i obejmują: 1) dochody ze sprzedaży majątku, 2) dotacje i środki otrzymane na inwestycje, 3) dochody otrzymane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody na 1 mieszkańca 2002-2017NTS-24
Wskaźniki odnoszące się do liczby ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej 2008-2017NTS-235
-
Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2008-2017NTS-226
-