Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
Dochody majątkowe 2007-2017NTS-56
Dochody majątkowe zostały wyodrębnione na podstawie ustawy o finansach publicznych (z dnia 30 czerwca 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i obejmują: 1) dochody ze sprzedaży majątku, 2) dotacje i środki otrzymane na inwestycje, 3) dochody otrzymane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody na 1 mieszkańca 2002-2017NTS-518
Wskaźniki odnoszące się do liczby ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Dochody ogółem 1995-2017NTS-53
Na dochody ogółem składają się: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) subwencja ogólna, 4) środki na dofinansowanie zadań.
Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej 2008-2017NTS-5105
W danych za 2008 rok rozbieżności występujące miedzy wartościami w tablicach BDL, a opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów są wynikiem przesunięć kwot między działami 010 i 020 oraz 750 i 754 w zakresie dochodów gmin.
Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2008-2017NTS-575
-