Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Środki gmin i powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2010-2017NTS-41
-
Środki z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2010-2017NTS-21
Wskaźniki odnoszące się do liczby ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem 2005-2017NTS-41
-
Udział wydatków inwestycyjnych JST w wydatkach ogółem 2005-2017NTS-21
-
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem 2008-2017NTS-4, NTS-54
Dla powiatów dane od 2012 roku. Wydatki na drogi publiczne, to wydatki w rozdziałach: - 60005 - Autostrady płatne; - 60011 - Drogi publiczne krajowe; - 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie; - 60014 - Drogi publiczne powiatowe; - 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu; - 60016 - Drogi publiczne gminne.