BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

  • Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, regiony i podregiony.
  • Zasoby informacyjne – pogrupowane tematycznie statystyki roczne i krótkookresowe, są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane.