Struktura Kodu terytorialnego różni się w poszczególnych układach jednostek terytorialnych.

W widoku wg klasyfikacji NTS ma postać:

0000000000- łącznie 10 znaków
1.2.3.4.5.
gdzie poszczególne elementy oznaczają odpowiednio:
1. Symbol regionu (0, 1, ..., 6) - jeden znak
2. Symbol województwa (00, 02, ..., 32)- dwa znaki
3. Symbol podregionu (00, 01, ..., 66/72)- dwa znaki
4. Symbol powiatu (00, 01, ..., 59 - powiat; 60, ..., 99 - miasto na prawach powiatu)- dwa znaki
5. Symbol gminy/części gmin (000......, gdzie ostatni znak stanowi symbol rodzaju jednostki) - trzy znaki

a w widoku wg rejestru TERYT:

0000000- łącznie 7 znaków
1.2.3.
gdzie poszczególne elementy oznaczają odpowiednio:
1. Symbol województwa (00, 02, ..., 32)- dwa znaki
2. Symbol powiatu (00, 01, ..., 59 - powiat; 60, ..., 99 - miasto na prawach powiatu)- dwa znaki
3. Symbol gminy/części gminy (000......, gdzie ostatni znak oznacza rodzaj jednostki) - trzy znaki