Gminy, czyli jednostki podziału terytorialnego na poziomie NTS-5, mogą należeć do jednego z podanych poniżej rodzajów.

RodzajNazwa rodzaju gminy
1Gmina miejska
2Gmina wiejska
3Gmina miejsko-wiejska
4Miasto w gminie miejsko-wiejskiej
5Obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
8Dzielnice m. st. Warszawa
9Delegatury i dzielnice innych gmin miejskich