• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Zasilone częściowo2017-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2018-06-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-03-13
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-02-19
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2018-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2017-06-28
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-04-04
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-10-10
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2018-11-30
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2018-11-30
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-01-15
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2018-10-05
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2018-09-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-01-15
RYNEK PRACY Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-