Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
CIEPŁOWNICTWO 1999-2017NTS-493
Dane dotyczące infrastruktury ciepłowniczej zostały opracowane na podstawie zbioru sprawozdań pochodzących z wyników badań statystyki publicznej, na podstawie formularza G-02b (Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej) zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym podmiotów gospodarki narodowej.
DANE ARCHIWALNE 1995-2001, 2003, 2005, 2007, 2009NTS-2, NTS-4, NTS-554
-
DODATKI MIESZKANIOWE 2004-2017NTS-514
Dane roczne
REMONTY KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015-2016NTS-523
Remonty przeprowadzone w mieszkaniach, znajdujących się w budynkach stanowiących własność gminy (NTS-5). Dane zbierane co 2 lata na podstawie bieżącej sprawozdawczości - do 2009 r. - SG-01 cz.3A, od 2011 r. - zmodyfikowanego M-01, na którym dane odnośnie mieszkań komunalnych (łącznie z mieszkaniami zarządzanymi przez jednostki oświaty i kultury, placówki wykonujące działalność leczniczą, ośrodki pomocy społecznej) zbierane są do poziomu gmin.
REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015-2016NTS-4154
Remonty przeprowadzone w mieszkaniach, znajdujących się w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, Skarbu Państwa, TBS, gmin i innych podmiotów - tj. bez mieszkań znajdujących się w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi oraz w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi bez względu na to, czy stanowiły one własność osób fizycznych, czy własność pozostałych podmiotów. Dane (NTS-4) na podstawie bieżącej sprawozdawczości (M-01), co 2 lata. Dane odnośnie mieszkań gminnych dotyczą mieszkań zarządzanych przez jednostki oświaty i kultury, zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej.