Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
DANE ARCHIWALNE 1995-2005, 2009NTS-2, NTS-4, MSC201
-
GOSPODARSTWA DOMOWE 1998-2017NTS-284
Dane opracowane na podstawie próby.
MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE 1995-2018NTS-2, NTS-3, NTS-4, NTS-5247
-
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE 1995-2018NTS-2, NTS-4, NTS-51344
Migracje na pobyt stały (wewnętrzne i zagraniczne) - Źródłem danych o zameldowaniach na pobyt stały w gminie oraz wymeldowaniach na stałe za granicę jest od 2006 r. rejestr PESEL; Ludność zameldowana na pobyt czasowy - Źródłem danych o migracjach czasowych jest badanie statystyczne prowadzone przez GUS we wszystkich gminach kraju wg stanu w dniu 31 grudnia każdego roku.
PROGNOZY 2014NTS-44320
-