TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 10, elementy od 1 do 10 z 98.
2017-05-11W kategorii LUDNOŚĆ zostały opublikowane dane o stanie ludności według stanu na dzień 31XII 2016.
2017-05-11Za marzec i za I kwartał 2017 roku opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu...
2017-05-11W kategorii TRANSPORT zostały opublikowane dane o nowych pojazdach zarejestrowanych w I kwartale 2017...
2017-04-27Za marzec oraz za I kwartał 2017 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym oraz o przeciętnych...
2017-04-27W kategorii CENY opublikowano dane za marzec 2017 o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.
2017-04-27W kategorii LUDNOŚĆ dla danych kwartalnych zostały opublikowane dane o stanie ludności, ruchu naturalnym...
2017-04-27Z tytułu wprowadzenia zmian metodycznych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych skorygowano...
2017-04-27Opublikowano dane dotyczące zużycia nawozów w gospodarstwach rolnych za 2016 rok.
2017-04-27Za I kwartał 2017 roku zostały opublikowane dane dotyczące produkcji sprzedanej budownictwa oraz przestępstw...
2017-04-27W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO zostały skorygowane krótkookresowe dane o mieszkaniach oddanych do...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące