Agregaty dla cech zasilanych na poziomie:
- miejscowości statystycznej - suma danych dla miejscowości statystycznych na poziom gminy, powiatu, podregionu, województwa, regionu i Polski,
- gminy - suma danych dla gmin o rodzaju 1, 2, 3 (lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5) na poziom danego powiatu, podregionu, województwa, regionu i Polski,
- powiatu - suma danych dla powiatów na poziom podregionu, województwa, regionu i Polski,
- podregionu - suma danych dla podregionów na poziom województwa, regionu i Polski,
- województwa - suma danych dla województw na poziom regionu i Polski.

NazwaOpis
OGÓŁEMAgregaty dla cech zasilanych na poziomie:
- miejscowości statystycznej - suma danych dla miejscowości statystycznych na poziom gminy, powiatu, podregionu, województwa, regionu i Polski,
- gminy - suma danych dla gmin o rodzaju 1, 2, 3 (lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5) na poziom danego powiatu, podregionu, województwa, regionu i Polski,
- powiatu - suma danych dla powiatów na poziom podregionu, województwa, regionu i Polski,
- podregionu - suma danych dla podregionów na poziom województwa, regionu i Polski,
- województwa - suma danych dla województw na poziom regionu i Polski.
GMINY MIEJSKIESuma danych dla gmin miejskich (rodzaj jednostki = 1 )
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIESuma danych dla gmin miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 3 lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5)
GMINY WIEJSKIESuma danych dla gmin wiejskich (rodzaj jednostki = 2)
MIASTOSuma danych dla miast wg TERYT, czyli gmin miejskich (rodzaj jednostki = 1 ) i miast w gminach miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 4)
WIEŚSuma danych dla wsi wg TERYT, czyli gmin wiejskich (rodzaj jednostki = 2) i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 5)

Jeżeli dane udostępniane są od poziomu miejscowości statystycznej, gmin (NTS - 5), powiatów (NTS - 4) lub podregionów (NTS-3), to na poziomie Polski od roku 2010 prezentowane są dla tych danych następujące dodatkowe agregaty - dotyczy wyłącznie danych w układzie 66 podregionów:

NazwaOpis
Eurostat - podregiony przeważająco miejskie (PM)Typologia regionalna według Eurostatu - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (siatka kilometrowa), w oparciu o dane z systemu CORINE land cover, kryterium gęstości zaludnienia (300 os./km2) oraz liczbę ludności (5 tys. os.) wyznaczono gridy miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 20%, 20-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich gridów) na wyższym poziomie (NUTS 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem powierzchni regionu oraz położenia miast na jego terenie).Więcej informacji: Eurostat Regional Yearbook 2010 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). Podregion przeważająco miejski - podregion, w którym poniżej 20% ludności mieszka na terenie wiejskich gridów (siatka kilometrowa) na obszarze NUTS 3 (w przypadku NUTS 3 o powierzchni poniżej 500 km2 łącznie z otaczającymi podregionami - jednym lub więcej) lub podregion, w którym 20-50% ludności mieszka na terenie wiejskich gridów oraz na jego terenie położone jest miasto o liczbie ludności powyżej 500 tys. mieszkańców (stanowiących przynajmniej 25% populacji podregionu).
Eurostat - podregiony pośrednie (P)Typologia regionalna według Eurostatu - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (siatka kilometrowa), w oparciu o dane z systemu CORINE land cover, kryterium gęstości zaludnienia (300 os./km2) oraz liczbę ludności (5 tys. os.) wyznaczono gridy miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 20%, 20-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich gridów) na wyższym poziomie (NUTS 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem powierzchni regionu oraz położenia miast na jego terenie).Więcej informacji: Eurostat Regional Yearbook 2010 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). Podregion pośredni - podregion, w którym 20-50% ludności mieszka na terenie wiejskich gridów (siatka kilometrowa) na obszarze NUTS 3 (w przypadku NUTS 3 o powierzchni poniżej 500 km2 łącznie z otaczającymi podregionami - jednym lub więcej) lub podregion, w którym powyżej 50% ludności mieszka na terenie wiejskich gridów oraz na jego terenie położone jest miasto o liczbie ludności powyżej 200 tys. mieszkańców (stanowiących przynajmniej 25% populacji podregionu).
Eurostat - podregiony przeważająco wiejskie (PW)Typologia regionalna według Eurostatu - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (siatka kilometrowa), w oparciu o dane z systemu CORINE land cover, kryterium gęstości zaludnienia (300 os./km2) oraz liczbę ludności (5 tys. os.) wyznaczono gridy miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 20%, 20-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich gridów) na wyższym poziomie (NUTS 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem powierzchni regionu oraz położenia miast na jego terenie).Więcej informacji: Eurostat Regional Yearbook 2010 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). Podregion przeważająco wiejski - podregion, w którym powyżej 50% ludności mieszka na terenie wiejskich gridów (siatka kilometrowa) na obszarze NUTS 3 (w przypadku NUTS 3 o powierzchni poniżej 500 km2 łącznie z otaczającymi podregionami - jednym lub więcej).
OECD - podregiony przeważająco miejskie (PM)Typologia regionalna według OECD - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (poniżej TL 3, w Polsce - gminy), według kryterium gęstości zaludnienia (150 os./km2 lub 500 os./km2) wyznaczono jednostki miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 15%, 15-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich jednostek) na wyższym poziomie (TL 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem położenia miast w regionie).Więcej informacji: OECD Regional Typology 2010 (http://www.oecd.org/). Podregion przeważająco miejski - podregion, w którym poniżej 15% ludności mieszka na terenie jednostek lokalnych (gmin) sklasyfikowanych jako wiejskie (gęstość zaludnienia poniżej 150 os./km2)lub podregion, w którym 15-50% ludności mieszka na terenie jednostek lokalnych (gmin) sklasyfikowanych jako wiejskie oraz na jego terenie położone jest miasto o liczbie ludności powyżej 500 tys. mieszkańców (stanowiących przynajmniej 25% populacji podregionu).
OECD - podregiony pośrednie (P)Typologia regionalna według OECD - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (poniżej TL 3, w Polsce - gminy), według kryterium gęstości zaludnienia (150 os./km2 lub 500 os./km2) wyznaczono jednostki miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 15%, 15-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich jednostek) na wyższym poziomie (TL 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem położenia miast w regionie).Więcej informacji: OECD Regional Typology 2010 (http://www.oecd.org/). Podregion pośredni - podregion, w którym 15-50% ludności mieszka na terenie jednostek lokalnych (gmin) sklasyfikowanych jako wiejskie (gęstość zaludnienia poniżej 150 os./km2) lub podregion, w którym powyżej 50% ludności mieszka na terenie jednostek lokalnych (gmin) sklasyfikowanych jako wiejskie oraz na jego terenie położone jest miasto o liczbie ludności powyżej 200 tys. mieszkańców (stanowiących przynajmniej 25% populacji podregionu).
OECD - podregiony przeważająco wiejskie (PW)Typologia regionalna według OECD - Dwupoziomowa typologia regionalna, w której na niższym poziomie (poniżej TL 3, w Polsce - gminy), według kryterium gęstości zaludnienia (150 os./km2 lub 500 os./km2) wyznaczono jednostki miejskie i wiejskie. Na tej podstawie (poniżej 15%, 15-50%, powyżej 50% udział ludności mieszkającej na terenie wiejskich jednostek) na wyższym poziomie (TL 3) wyznaczono 3 typy regionów: przeważająco miejski, pośredni i przeważająco wiejski (z uwzględnieniem położenia miast w regionie).Więcej informacji: OECD Regional Typology 2010 (http://www.oecd.org/). Podregion przeważająco wiejski - podregion, w którym powyżej 50% ludności mieszka na terenie terenie jednostek lokalnych (gmin) sklasyfikowanych jako wiejskie (gęstość zaludnienia poniżej 150 os./km2).