• Dane dla roku 2014
  • Dane dla roku 2015
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Komplet-
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Komplet-
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2099-01-15
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-02-13
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-