Dane wg stanu na 2017.05.11
Stan zasilenia danych
Komunikaty

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.
BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.
Zapraszamy! Więcej informacji...