• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
  • CIEPŁOWNICTWO
  • DODATKI MIESZKANIOWE
  • REMONTY I MODERNIZACJE KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
  • REMONTY I MODERNIZACJE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WG FORM WŁASNOŚCI
  • UBYTKI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH
  • URZĄDZENIA SIECIOWE
  • ZASOBY MIESZKANIOWE
  • DANE ARCHIWALNE
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 XII. Informacja zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wyposażenie mieszkań (spr. GKM-12). Dane o obrocie nieruchomościami dotyczą obrotu prowadzonego przez jednostki specjalistyczne (spr. M-04). Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej obejmują sieć obsługującą gospodarstwa domowe i innych użytkowników. Dane o komunikacji miejskiej dotyczą komunikacji autobusowej, tramwajowej, trolejbusowej i obejmują działalność podmiotów gospodarczych publicznych i prywatnych (jednostki duże i średnie).
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -