• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
  • DZIECI OBJĘTE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM
  • NAUCZYCIELE
  • PRZEDSZKOLA
  • PUNKTY PRZEDSZKOLNE
  • ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Grupa
-
Podgrupa
-
Lata
1995-2016
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne (MSC)
 • Opis kategorii
  Wychowanie przedszkolne obejmuje przedszkola, łącznie ze specjalnymi (spr. S-01). Od roku 2007 dane opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezentowane dane o przedszkolach podane są według stanu na początek roku szkolnego (30 września). Liczba placówek (oddziałów) i miejsc wykazana jest według stanu na 30 września. Dane dotyczące wykorzystania dotyczą dzieci przebywających w placówkach w roku sprawozdawczym. Dane dotyczące wychowania przedszkolnego prezentowane są według stanu w dniu 30 IX, nie obejmują one wychowania przedszkolnego w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -