• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
  • PSR 1996 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W GOSPODARSTWACH
  • PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE
   • Indywidualne gospodarstwa rolne
   • Indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące produkcję zwierzęcą
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg kierunku i celu produkcji oraz źródeł dochodu
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg przeznaczenia produkcji
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg typu gospodarstwa domowego
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg źródeł utrzymania członków gospodarstwa domowego
   • Użytkownicy IGR będący na utrzymaniu
   • Użytkownicy IGR ogółem
   • Użytkownicy IGR wg dodatkowych źródeł utrzymania
   • Użytkownicy IGR wg głównego źródła utrzymania, wieku i płci
   • Użytkownicy IGR wg samooceny perspektyw rozwojowych gospodarstwa
  • PSR 1996 - INFRASTRUKTURA, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I ŚRODKI PRODUKCJI
  • PSR 1996 - POWIERZCHNIA, UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
  • PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2002 - PSR WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKTOR NON-PROFIT
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
POWSZECHNE SPISY ROLNE
Grupa
PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE
Podgrupa
-
Lata
1996
Poziom udostępniania danych
Gminy (NTS-5)
 • Opis kategorii
  -
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -