Definicje pojęć występujących w BDL

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Nazwa pojęcia (kod)
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 6, elementy od 1 do 10 z 58.
Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (3134)
Obiekt zbiorowego zakwaterowania (950)
Obroty ładunkowe w portach morskich (806)
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich (809)
Obszar chronionego krajobrazu (251)
Obszary aktywności w dziedzinie biotechnologii (3082)
Ochrona powierzchni ziemi (1188)
Ochrona powietrza (1186)
Ochrona przed hałasem (1189)
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (1190)