Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 14.
NSP 1988 - GOSPODARSTWA DOMOWE 1998MSC7
Dane NSP 1988 wg stanu jednostek terytorialnych na dzień 01.01.1998 r. Przyjęty sposób prezentowania danych związany jest ze zmianami w podziale terytorialnym kraju i koniecznością przeliczenia zbiorów z danymi do obecnie obowiązującej struktury jednostek terytorialnych.
NSP 1988 - LUDNOŚĆ 1998MSC15
Dane NSP 1988 wg stanu jednostek terytorialnych na dzień 01.01.1998 r. Przyjęty sposób prezentowania danych związany jest ze zmianami w podziale terytorialnym kraju i koniecznością przeliczenia zbiorów z danymi do obecnie obowiązującej struktury jednostek terytorialnych.
NSP 1988 - MIESZKANIA 1998MSC26
Dane NSP 1988 wg stanu jednostek terytorialnych na dzień 01.01.1998 r. Przyjęty sposób prezentowania danych związany jest ze zmianami w podziale terytorialnym kraju i koniecznością przeliczenia zbiorów z danymi do obecnie obowiązującej struktury jednostek terytorialnych.
NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 2002NTS-4, NTS-5, MSC248
Dane prezentowane są według stanu na 20 maja 2002 r., w układzie terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2002 r. UWAGA: "maskowanie" (utajnianie) danych spowodowało konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agregatów ( powiaty, podregiony). Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej.
NSP 2002 - BUDYNKI 2002NTS-4, MSC355
Dane prezentowane są według stanu na 20 maja 2002 r., w układzie terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2002 r. UWAGA: "maskowanie" (utajnianie) danych spowodowało konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agregatów ( powiaty, podregiony).