Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 2 z 2.
DANE ARCHIWALNE 2005-2008NTS-22400
-
WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW 2007-2017NTS-23760
Dane w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01/I-01, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Stan w danym okresie, z wyjątkiem aktywów obrotowych i zobowiązań prezentowanych wg stanu w końcu okresu. Od 2009 r. dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) i brak danych dla PKD 2004.