Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2007-2013 2012-2015NTS-4192
Źródło danych: System PROW.O.2.; Aplikacja PROW 2007-2013 - zadania delegowane, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł rent strukturalnych, PROW 2007-2013 - Rejestr Gospodarstw, Aplikacja GePaRd, System raportowy dotyczący zrealizowanych płatności. Gestorem wyżej wymienionych źródeł jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2014-2020 2016-2017NTS-4136
Źródło danych: System PROW.O.2.; Aplikacja OFSA-PROW 2007-2013, OFSA PROW-DD, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł rent strukturalnych, PROW 2007-2013 - Rejestr Gospodarstw, Aplikacja GePaRd, System finansowo-księgowy, System finansowo-księgowy SGW dotyczące zrealizowanych płatności. Gestorem systemów jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
FUNDUSZE UNIJNE - SYSTEMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO 2012-2017NTS-4425
Źródło danych: Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW, ISACS plus oraz System finansowo-księgowy dotyczący zrealizowanych płatności, liczby złożonych wniosków oraz powierzchni lub ilości deklarowanej. Gestorem systemów jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
NSRO 2007-2013 - PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE 2012-2016NTS-2, NTS-5432
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR.
NSRO 2007-2013 - WARTOŚĆ PROJEKTÓW 2011-2016NTS-2, NTS-56048
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Rozwoju.