Kategoria RACHUNKI REGIONALNE
Grupa NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010
Podgrupa Dochody pierwotne brutto ogółem
Częstotliwość zasilania rocznie
Źródło danych PBSSP 1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dorota Doniec, US Katowice, D.Doniec@stat.gov.pl
 • Opis wymiarów
  • 1. Zakres przedmiotowy
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   dochody pierwotne brutto ogółem 2000-2016NTS-2-
 • Podstawowe pojęcia
  -