Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Długość bus - pasów 2013-2016NTS-51
Bus - pas jest to pas jezdni czasowo lub stale przeznaczony wyłącznie do użytkowania przez autobusy obsługujące linie regularne oraz taksówki.
Długość ścieżek rowerowych 2011-2016NTS-56
Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137). Poczawszy od roku 2013 dane uwzględniają długość ścieżek rowerowych będących odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez długości szlaków rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg wydzielonych z jezdni; dróg wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych. Za długość ścieżek rowerowych należy uważać długość dróg dla rowerów przebiegających w jednym kierunku. Długość ścieżek położonych po dwóch stronach drogi jest liczona odrębnie. Ujęto ścieżki rowerowe służące głównie do celów komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych (np. położonych w lesie).
Komunikacja naziemna 2002-2008, 2012-2016NTS-27
Linie komunikacji miejskiej obejmują linie autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Dane nie obejmują tzw. "zamkniętych" obsługujących wyłącznie pracowników określonych zakładów pracy. Miejsca w wozach (stan w dniu 31 XII) to suma wszystkich miejsc w autobusach, tramwajach i trolejbusach w poszczególnych województwach.
Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź 2016NTS-51
-
Przewozy pasażerskie 2009-2016NTS-21
-