Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Biblioteki inne niż publiczne 2007, 2009, 2011-2016MSC7
Biblioteki inne niż publicznedotyczą placówek pedagogicznych, naukowych (łącznie z bibliotekami o statusie naukowym wykazanymi również w grupie bibliotek publicznych), fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (INTE), towarzystwa naukowego. Dane zbierane co 2 lata. Od danych za rok 2012 dane zbierane co rok.
Biblioteki publiczne 1995-2016NTS-5, MSC11
Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
Biblioteki publiczne - wskaźniki 2002-2016NTS-54
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Do roku 2012 informacje o punktach bibliotecznych prezentowane sązgodnie z ich faktycznym miejscem działalności. Dopiero od 2013 r. punkty biblioteczne zostały ujęte zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej.
Biblioteki publiczne wg organu prowadzącego 1999-2016NTS-4, NTS-547
Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
Komputeryzacja bibliotek 2007-2016MSC27
Dane dla bibliotek naukowych, fachowych zbierane co 2 lata. Od danych za rok 2012 dane zbierane co rok. Komputeryzacja bibliotek dotyczy bibliotek naukowych, fachowych, pedagogicznych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.