Kategoria
 Kategoria Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
BIBLIOTEKI 1995-2016NTS-4, NTS-5, MSC106
Liczba bibliotek (filii) wykazana jest według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące wykorzystania (księgozbiór, wypożyczenia, czytelnicy, itp.) wykazywane są dla jednostek, które działały w roku sprawozdawczym. Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5, MSC146
Dane zbierane co 2 lata. Począwszy od danych za rok 2012 informacje zbierane co rok.
DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA 1999-2016NTS-2, NTS-4, MSC49
-
KINA 1995-2016NTS-2, NTS-4, NTS-5, MSC54
-
MUZEA 1995-2016NTS-4, NTS-5, MSC31
-