Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Kina stałe wg formy własności 1995-2016NTS-4, NTS-5, MSC47
Kino stałe - prowadzące działalność w jednym obiekcie przystosowanym na stałe (w sposób trwały) do publicznego wyświetlania filmów, z określoną częstotliwością.
Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych 2002-2016NTS-51
Wskaźnik od 2010 roku został przeliczony zgodnie z bilansem ludności przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Multipleksy 2003-2016NTS-25
-
Widzowie w kinach na 1000 ludności 2003-2016NTS-21
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.