Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Imprezy oświatowe w muzeach 2000-2016NTS-4, NTS-5, MSC11
Do 2009 r. gromadzono informacje o "wybranych formach działalności oświatowej", na które składały się: odczyty, seanse filmowe, koncerty i lekcje muzealne. Od 2010 r. w dziale sprawozdania pod nazwą "Inne formy działalności" występują kategorie: odczyty/prelekcje/spotkania, seanse filmowe, koncerty, konkursy, warsztaty, imprezy plenerowe, lekcje muzealne oraz sesje i seminaria naukowe/sympozja.W powyższym szeregu czasowym dane są nieporównywalne.
Muzea 1995-2016NTS-5, MSC7
-
Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu 2002-2016NTS-57
-
Wystawy w kraju 2015-2016MSC5
Jako wystawy czasowe w muzeum (instytucji paramuzealnej) należy rozumieć zarówno ekspozycje własne, jak i przygotowane przez inne muzea (instytucje) krajowe lub zagraniczne, prezentowane w danym muzeum (instytucji paramuzealnej). Wystawy stałe - przez wystawy stałe w muzeum/oddziale muzeum (instytucji paramuzealnej) należy rozumieć ekspozycje własne planowane na okres nie krótszy niż 3 lata i eksponowane w roku sprawozdawczym
Zbiory muzealne 2015-2016MSC1
Nie dotyczy oddziałów muzealnych i ogrodów botanicznych, stan w dniu 31XII