Kategoria
Grupa
 Kategoria  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem i wg organizatorów 2012-2016MSC3
Począwszy od danychza rok 2015 do podgrupy włączono dane o centrach kultury.
Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-58
-
Grupy artystyczne i członkowie 2007, 2009, 2011-2016MSC14
-
Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy 2007, 2009, 2011-2016MSC33
-
Infrastruktura centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 2012-2016MSC8
Począwszy od danychza rok 2015 do podgrupy włączono dane o centrach kultury.