Jednostka terytorialna Brodnica (1)
Rodzaj jednostki terytorialnej Gmina miejska
Lokalizacja MAKROREGION PÓŁNOCNY / KUJAWSKO-POMORSKIE / REGION KUJAWSKO-POMORSKIE / PODREGION GRUDZIĄDZKI / Powiat brodnicki
Temat
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wybrany zakres tematyczny (liczba kategorii / grup / podgrup): 0 / 0 / 0
Lata
Zaznaczonych: 0/0