Pytania dotyczące Banku Danych Lokalnych prosimy kierować za pomocą formularza: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-do-gus/


Nadzór nad zakresem informacyjnym i metabazą – Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ośrodek Banku Danych Lokalnych

Kierownik zespołu:Katarzyna Rypuła
Telefon:+48 789 308 431
E-mail:k.rypula@stat.gov.pl

Opracowanie systemu obsługi i wyboru danych wraz z metabazą – Centrum Informatyki Statystycznej

Kierownik zespołu:Joanna Juszczyszyn
E-mail:j.juszczyszyn@stat.gov.pl