Pytania dotyczące Banku Danych Lokalnych prosimy kierować za pomocą formularza: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-do-gus/


Nadzór nad zakresem informacyjnym i metabazą – Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ośrodek Banku Danych Lokalnych

Kierownik zespołu:Alina Bieńkowska
Telefon:+48 75 642 40 47
E-mail:a.bienkowska@stat.gov.pl

Opracowanie systemu obsługi i wyboru danych wraz z metabazą – Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu

Kierownik zespołu:Joanna Juszczyszyn
Telefon:+48 48 362 21 05 w.277
E-mail:j.juszczyszyn@stat.gov.pl