• Dane dla roku 2021
  • Dane dla roku 2022
  • Dane dla roku 2023 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2023-07-14
GOSPODARKA SPOŁECZNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-12-01
KULTURA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NARODOWE SPISY POWSZECHNE Zasilone częściowo2024-01-19
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2023-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2023-10-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2023-07-14
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2023-12-01
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2023-09-05
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2023-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2023-06-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2023-07-13
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2024-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2023-06-23
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-01-12
KULTURA Zasilone częściowo2023-07-31
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Zasilone częściowo2023-06-12
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2023-07-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2023-06-23
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2023-11-18
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2023-08-27
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2023-08-04
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-12-08
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2023-06-23
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2023-07-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2024-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2023-09-25
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2023-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2023-10-16
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2023-07-15
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2023-07-29
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2023-06-27
SZKOLNICTWO Nie zasilone2023-09-29
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2023-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2023-07-13
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2023-09-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2023-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2023-06-24
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2023-09-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2023-10-14
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2023-07-07
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2023-07-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2023-11-23
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2023-08-12
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-09-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2023-06-16
ROLNICTWO Zasilone częściowo2023-06-12
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2024-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2023-06-23
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2023-06-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2023-06-30
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2023-06-27