• Dane dla roku 2022
  • Dane dla roku 2023
  • Dane dla roku 2024 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Zasilone częściowo2026-01-14
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
GOSPODARKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2024-07-15
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-12-02
KULTURA Zasilone częściowo2025-01-10
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Zasilone częściowo2025-01-10
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2024-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2024-10-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2024-12-02
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2024-07-29
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2024-05-30
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2024-08-12
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2024-05-20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2024-05-31
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2025-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2024-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2025-01-13
KULTURA Zasilone częściowo2024-05-23
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Nie zasilone2024-05-04
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2024-06-17
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2024-05-26
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2024-05-03
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2024-08-05
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-04-26
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2024-05-20
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-05-13
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2025-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2024-05-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2024-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2024-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2024-05-27
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2024-05-20
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2024-06-10
SZKOLNICTWO Nie zasilone2024-09-29
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2024-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2024-05-10
TURYSTYKA Zasilone częściowo2024-05-03
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2024-06-17
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-06-17
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2024-05-10
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2024-06-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2024-11-12
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2024-05-09
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2024-07-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2024-11-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nie zasilone2024-05-27
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2024-05-12
PODZIAŁ TERYTORIALNY Nie zasilone2024-06-21
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-05-01
ROLNICTWO Zasilone częściowo2024-05-13
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2025-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2024-05-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2024-05-20
TURYSTYKA Zasilone częściowo2024-05-02
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-05-13