Agregaty dla cech zasilanych na poziomie:
- miejscowości statystycznej - suma danych dla miejscowości statystycznych na poziom gminy, powiatu, podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- gminy - suma danych dla gmin o rodzaju 1, 2, 3 (lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5) na poziom powiatu, podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- powiatu - suma danych dla powiatów na poziom podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- podregionu - suma danych dla podregionów na poziom regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- regionu - - suma danych dla regionów na poziom województwa, makroregionu i Polski
- województwa - suma danych dla województw na poziom makroregionu i Polski.
- makroregionu - suma danych dla makroregionów na poziom Polski

NazwaOpis
ogółemAgregaty dla cech zasilanych na poziomie:
- miejscowości statystycznej - suma danych dla miejscowości statystycznych na poziom gminy, powiatu, podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- gminy - suma danych dla gmin o rodzaju 1, 2, 3 (lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5) na poziom powiatu, podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- powiatu - suma danych dla powiatów na poziom podregionu, regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- podregionu - suma danych dla podregionów na poziom regionu, województwa, makroregionu i Polski,
- województwa/regionu - suma danych dla regionów na poziom województwa, makroregionu i Polski,
- makroregionu - suma danych dla makroregionów na poziom Polski.
gminy miejskieSuma danych dla gmin miejskich (rodzaj jednostki = 1 )
gminy miejsko-wiejskieSuma danych dla gmin miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 3 lub suma rodzaj jednostki = 4 i rodzaj jednostki = 5)
gminy wiejskieSuma danych dla gmin wiejskich (rodzaj jednostki = 2)
miastaSuma danych dla miast, czyli gmin miejskich (rodzaj jednostki = 1 ) i miast w gminach miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 4)
wieśSuma danych dla wsi, czyli gmin wiejskich (rodzaj jednostki = 2) i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich (rodzaj jednostki = 5)