Struktura Kodu terytorialnego różni się w poszczególnych układach jednostek terytorialnych.

W widoku wg jednostek statystycznych (NUTS) ma postać:

000000000000- łącznie 12 znaków
1.2.3.4.5.6.
gdzie poszczególne elementy oznaczają odpowiednio:
1. Symbol makroregionu (01, 02, ..., 07) - dwa znaki
2. Symbol województwa (00, 02, ..., 32)- dwa znaki
3. Symbol regionu (1, 2)- jeden znak
4. Symbol podregionu (00, 01, ..., 73)- dwa znaki
5. Symbol powiatu (00, 01, ..., 59 - powiat; 60, ..., 99 - miasto na prawach powiatu)- dwa znaki
6. Symbol gminy/części gmin (000......, gdzie ostatni znak stanowi symbol rodzaju jednostki) - trzy znaki

a w widoku wg jednostek administracyjnych (TERYT):

0000000- łącznie 7 znaków
1.2.3.
gdzie poszczególne elementy oznaczają odpowiednio:
1. Symbol województwa (00, 02, ..., 32)- dwa znaki
2. Symbol powiatu (00, 01, ..., 59 - powiat; 60, ..., 99 - miasto na prawach powiatu)- dwa znaki
3. Symbol gminy/części gminy (000......, gdzie ostatni znak oznacza rodzaj jednostki) - trzy znaki