TablicaAtrybutOpis
- Znak '-' oznacza brak informacji z powodu: zmiany poziomu prezentacji, zmian wprowadzonych do wykazu jednostek terytorialnych lub modyfikacji listy cech w danym okresie sprawozdawczym
- lub 0 nDana jeszcze niedostępna, będzie dostępna
. lub 0 xBrak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
. lub 0 XZmiany metodologiczne, brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
0 aWartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji
0 AZmiany metodologiczne, wartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji
0 zWartość znacząca, wartość zerowa wynika z bilansu niezerowych danych wejściowych algorytmu, np. przyrost naturalny, jeśli liczba zgonów jest równa liczbie urodzeń
0 ZZmiany metodologiczne, wartość znacząca, wartość zerowa wynika z bilansu niezerowych danych wejściowych algorytmu, np. przyrost naturalny, jeśli liczba zgonów jest równa liczbie urodzeń
wartość kAgregat może być niekompletny
wartość KZmiany metodologiczne, agregat może być niekompletny
wartość MZmiany metodologiczne
wartość pŁącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu
wartość sSzacunki wstępne
wartość vDane o niskiej precyzji