LUDNOŚĆ
POWIERZCHNIA
DOCHODY BUDŻETÓW
WYDATKI BUDŻETÓW
PRZYROST NATURALNY