TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 10 z 66.
2023-03-30Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za rok 2022 roku w kategorii: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW...
2023-03-30Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za luty 2023 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2023-03-23Za okres styczeń-luty 2023 roku opublikowane zostały dane o mieszkaniach rozpoczętych, oddanych do użytkowania...
2023-03-14Informujemy, że część tablic o aktywności ekonomicznej ludności z PSR 2020 została wycofana z publikacji,...
2023-03-02Za styczeń 2023 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w kategorii:...
2023-03-02Za styczeń 2023 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2023-03-02Opublikowane zostały dane o produkcji sprzedanej przemysłu za cztery kwartały 2022 roku w kategorii PRZEMYSŁ...
2023-02-23Za cztery kwartały 2022 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii:...
2023-02-23Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za styczeń 2023 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2023-02-16Opublikowano dane o bezrobociu rejestrowanym za rok 2022 w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: BEZROBOCIE...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące