TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 88.
2024-07-18Opublikowano dane o pracujących wg stanu na koniec stycznia 2024 roku: RYNEK PRACY.
2024-07-18Opublikowano dane o dochodach i wydatkach budżetów gmin za rok 2023 w kategorii: FINANSE PUBLICZNE, grupy:...
2024-07-11W kategorii WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE udostępniono nowe dane dla roku 2023 na poziomie miejscowości statystycznych...
2024-06-27Zaktualizowane informacje dotyczące kategorii Rachunki Regionalne oraz dane z rachunków regionalnych...
2024-06-27Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za maj 2024 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2024-06-20Za pierwszy kwartał 2024 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania i nowych...
2024-06-20Dane o migracjach za rok 2023 zostały opublikowane w kategorii: LUDNOŚĆ, grupa: MIGRACJE WEWNĘTRZNE I...
2024-06-13Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za pierwszy kwartał 2024 roku w kategorii: FINANSE...
2024-06-06Opublikowano dane o liczbie ludności na koniec roku 2023 w kategorii: LUDNOŚĆ, grupa: STAN LUDNOŚCI,...
2024-05-28Za pierwszy kwartał 2024 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii:...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące