TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 87.
2022-08-11Opublikowane zostały dane o planowaniu przestrzennym w gminach dla roku 2021 w kategorii: SAMORZĄD TERYTORIALNY,...
2022-07-28Opublikowano dane o dochodach i wydatkach budżetów gmin za rok 2021 w kategorii: FINANSE PUBLICZNE, grupy:...
2022-07-28Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za czerwiec 2022 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2022-07-21Za okres styczeń-czerwiec 2022 roku opublikowane zostały dane o mieszkaniach rozpoczętych, oddanych do...
2022-07-21Opublikowane zostały dane o produkcji sprzedanej budownictwa za pierwsze półrocze 2022 roku w kategorii...
2022-07-07Za rok 2021 roku opublikowana została pierwsza partia danych z zakresu gminnych finansów publicznych...
2022-06-14Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej dla województw za...
2022-06-09Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za pierwszy kwartał 2022 roku w kategorii:...
2022-06-09Za pierwszy kwartał 2022 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania i nowych...
2022-06-09Opublikowano dane o liczbie ludności na koniec roku 2021 w kategorii: LUDNOŚĆ, grupa: STAN LUDNOŚCI,...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące