TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 8, elementy od 1 do 10 z 75.
2017-02-23Za styczeń 2017 roku opublikowane zostały dane o budownictwie mieszkaniowym.
2017-02-23Dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania za wszystkie kwartały roku 2016 są w trakcie korygowania...
2017-02-16Za grudzień 2016 opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach...
2017-02-16Za cztery kwartały 2016 roku zostały opublikowane dane dotyczące produkcji sprzedanej budownictwa.
2017-02-09W kategorii ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO zostały opublikowane dane o skupie ważniejszych produktów...
2017-02-02Opublikowane zostały dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego za grudzień oraz za IV kwartał 2016 roku...
2017-02-02W kategorii CENY opublikowano dane o przeciętnych cenach skupu produktów rolnych za grudzień i IV kwartał...
2017-01-26W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO opublikowane zostały miesięczne dane o budownictwie mieszkaniowym...
2017-01-26W kategorii CENY opublikowano dane o cenach zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym za III...
2017-01-26W kategorii NAUKA I TECHNIKA skorygowane zostały dane w zakresie nakładów zewnętrznych na B+R oraz zatrudnionych...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące