TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 10, elementy od 1 do 10 z 96.
2019-05-13Opublikowano dane o medianie wieku ludności za lata 2016-2017 na poziomie województw w kategorii: LUDNOŚĆ,...
2019-05-09Za I kwartał oraz za marzec 2019 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu...
2019-05-09Za I kwartał oraz za marzec 2019 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw...
2019-04-25Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za marzec i I kwartał 2019 roku w kategorii:...
2019-04-18Opublikowano dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2019 roku w kategorii: CENY, grupa:...
2019-04-18Opublikowano dane o wykorzystaniu noclegowych obiektów turystycznych według województw za luty 2019 roku...
2019-04-11Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za IV kwartał i...
2019-03-28Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za rok 2018 w kategorii: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW...
2019-03-28Za okres styczeń-luty 2019 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach których budowę rozpoczęto, na...
2019-03-21Opublikowano dane o wykorzystaniu noclegowych obiektów turystycznych według województw za styczeń 2019...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące