TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 14, elementy od 1 do 10 z 131.
2020-10-22Zostały skorygowane dane o stopie bezrobocia rejestrowanego i stopie napływu bezrobotnych zarejestrowanych...
2020-10-15Za I półrocze 2020 roku opublikowany został zestaw danych powiatowych z zakresu Programu Operacyjnego...
2020-10-01Za sierpień 2020 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w kategorii:...
2020-10-01Za sierpień 2020 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2020-09-24Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za sierpień 2020 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2020-09-24Opublikowano dane o pojazdach zarejestrowanych za rok 2019 w kategorii: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, grupa:...
2020-09-17Za okres styczeń-sierpień 2020 opublikowane zostały dane o mieszkaniach rozpoczętych, oddanych do użytkowania...
2020-09-10Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za II kwartał 2020 roku w kategorii:...
2020-09-10Za I półrocze 2020 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania i nowych budynkach...
2020-09-03Opublikowano dane o świadczeniach społecznych za I półrocze 2020 roku w kategorii: WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące