TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 12, elementy od 1 do 10 z 116.
2019-10-03Za sierpień 2019 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2019-10-03Opublikowano dane o zasobach mieszkaniowych za rok 2018 w kategorii: GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA,...
2019-09-26Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za sierpień 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-09-19Opublikowano dane o pojazdach zarejestrowanych za rok 2018 w kategorii: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, grupa:...
2019-09-13Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za II kwartał 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-09-05Opublikowano dane o świadczeniach społecznych za I półrocze 2019 roku w kategorii: WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA...
2019-09-05Za I półrocze 2019 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania...
2019-08-29Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za II kwartał i...
2019-08-29Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za I półrocze 2019 w kategorii: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW...
2019-08-22Opublikowane zostały dane na poziomie powiatów za rok 2018 w kategorii: RYNEK NIERUCHOMOŚCI; grupa: SPRZEDAŻ...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące