TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 18, elementy od 1 do 10 z 179.
2018-10-05Za sierpień 2018 opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach...
2018-10-05W kategorii TURYSTYKA opublikowano dane dotyczące turystycznych obiektów noclegowych w lipcu 2018 roku...
2018-10-05W kategorii OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY opublikowano nowe dane:...
2018-09-28Za miesiąc sierpień 2018 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym.
2018-09-28W kategorii TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ opublikowane zostały dane za rok 2017 o zarejestrowanych pojazdach ...
2018-09-20W kategorii RYNEK PRACY zostały opublikowane dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za II kwartał...
2018-09-20Za sierpień 2018 roku opublikowane zostały dane o cenach detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych,...
2018-09-20W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO za I półrocze 2018 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych,...
2018-09-06Za I półrocze 2018 roku zostały opublikowane dane o produkcji sprzedanej przemysłu, pozwoleniach wydanych...
2018-09-06Za II kwartał 2018 roku opublikowano dane o cenach zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym,...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące