TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 84.
2020-04-02Za luty 2020 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2020-04-02Za luty 2020 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w kategorii:...
2020-03-26Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za cztery kwartały 2019 roku w kategorii: FINANSE...
2020-03-19Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za luty 2020 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2020-03-05W kategorii HANDEL I GASTRONOMIA wprowadzono nowe dane z zakresu cen detalicznych dotyczące sprzedaży...
2020-03-05W kategorii ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO udostępniono dane dotyczące skupu ważniejszych produktów...
2020-03-05W kategorii Ceny, w grupie CENY W ROLNICTWIE opublikowano dane za styczeń 2020 r. dotyczące przeciętnych...
2020-03-05Za styczeń 2020 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w kategorii:...
2020-03-05Za styczeń 2020 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2020-03-05Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za IV kwartał 2019 roku w kategorii:...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące