TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 87.
2021-02-25Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za styczeń 2021 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2021-02-25Dane dotyczące podgrup dla bezrobotnych zarejestrowanych wg wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania...
2021-02-25Za cztery kwartały 2020 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii:...
2021-02-25Za cztery kwartały 2020 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania...
2021-02-18Za styczeń 2021 roku opublikowane zostały dane o mieszkaniach rozpoczętych, oddanych do użytkowania i...
2021-02-18Za rok 2020 zostały opublikowane dane o przestępstwach stwierdzonych przez Policję w kategorii: ORGANIZACJA...
2021-02-04Opublikowane zostały dane o produkcji sprzedanej budownictwa za cztery kwartały 2020 roku w kategorii...
2021-01-28Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za grudzień i czwarty kwartał 2020 roku w kategorii:...
2021-01-07W związku z brakiem danych za rok 2019 o dochodach i wydatkach budżetu miasta Boguszów Gorce (kod TERYT...
2020-12-29Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za III kwartał 2020 roku w kategorii:...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące