TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 15, elementy od 1 do 10 z 145.
2017-09-21W kategorii CENY opublikowane zostały dane o przeciętnych cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach...
2017-09-15W kategorii RYNEK PRACY opublikowane zostały dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za II...
2017-09-15W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO za II kwartał 2017 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych,...
2017-09-15W kategorii TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ opublikowane zostały dane za rok 2016 o zarejestrowanych pojazdach.
2017-09-15W kategorii OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA opublikowane zostały dane za rok 2016 o szpitalach i stacjonarnych...
2017-09-15W kategorii CENY opublikowano dane za sierpień 2017 roku o cenach towarów i usług konsumpcyjnych oraz...
2017-09-07W kategorii OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA opublikowano dane na temat zachorowań na choroby zakaźne,...
2017-08-31Za I półrocze 2017 roku zostały opublikowane dane o produkcji sprzedanej przemysłu, pozwoleniach wydanych...
2017-08-31Za II kwartał 2017 roku opublikowano dane o cenach zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym...
2017-08-31Za lipiec 2017 roku opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące