TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 10 z 62.
2017-01-12Za listopad 2016 opublikowane zostały dane o skupie i przeciętnych cenach skupu produktów rolnych.
2017-01-05Za listopad 2016 opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach...
2017-01-05Opublikowano pierwsze dane za 2015 rok dotyczące rachunków regionalnych - szacunki wstępne.
2017-01-05W kategorii INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE opublikowano dane o nakładach inwestycyjnych za trzy kwartały...
2017-01-05Za rok 2015 w kategorii INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE opublikowano dane o nakładach inwestycyjnych i wartości...
2016-12-29W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO dla roku 2015 opublikowano dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu...
2016-12-29Za listopad 2016 opublikowane zostały dane o bezrobotnych zarejestrowanych i stopie bezrobocia rejestrowanego...
2016-12-22Za listopad 2016 opublikowane zostały dane o cenach detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...
2016-12-22Opublikowano miesięczne dane z turystyki na poziomie województw za październik 2016 roku.
2016-12-22Opublikowano informacje dotyczące sektora non-profit za 2014 rok.

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące