TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 13, elementy od 1 do 10 z 130.
2019-12-12Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za trzeci kwartał...
2019-12-12Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za III kwartał 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-12-05Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za trzy kwartały 2019 roku w kategorii: FINANSE...
2019-12-05Za trzy kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania w kategorii:...
2019-12-05Za trzy kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania...
2019-11-28Opublikowano dane o świadczeniach społecznych za trzy kwartały 2019 roku w kategorii: WYNAGRODZENIA I...
2019-11-28Za trzy kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii: PRZEMYSŁ...
2019-11-21W kategorii RACHUNKI REGIONALNE opublikowano dane za 2017 rok.
2019-11-21W kategorii RACHUNKI REGIONALNE zweryfikowano dane za lata 2015 - 2016 z tytułu wprowadzenie zmian metodycznych...
2019-11-21W kategorii NAUKA I TECHNIKA opublikowano dane dotyczące działalności innowacyjnej w 2018 roku.

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące