TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 20, elementy od 1 do 10 z 192.
2018-12-05Za trzy kwartały 2018 roku zostały opublikowane dane o produkcji sprzedanej przemysłu, mieszkaniach oddanych...
2018-12-05W kategorii WYNAGRODZENIA zostały opublikowane dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce...
2018-11-29Za miesiąc październik 2018 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym.
2018-11-29Za III kwartał 2018 roku opublikowano dane o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o świadczeniach...
2018-11-22Za okres styczeń-październik 2018 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach których budowę rozpoczęto,...
2018-11-15W kategorii OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY opublikowano nowe dane za...
2018-11-15W kategorii CENY opublikowano dane za październik 2018 roku o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.
2018-11-08W kategorii TRANSPORT zostały opublikowane dane o nowych pojazdach zarejestrowanych w III kwartale 2018...
2018-10-24Za wrzesień oraz za III kwartał 2018 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym.
2018-10-24Zostały skorygowane dane o stopie bezrobocia rejestrowanego i stopie napływu bezrobotnych zarejestrowanych...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące