TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 6, elementy od 1 do 10 z 57.
2022-01-27Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za grudzień 2021 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2022-01-20Opublikowano dane o wykorzystaniu noclegowych obiektów turystycznych według województw za listopad 2021...
2022-01-05Opublikowane zostały dane o produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów za rok 2020 roku w kategorii...
2022-01-05Opublikowano szacunki wstępne PKB/WDB ogółem według regionów w 2020 roku, w kategorii: Rachunki regionalne,...
2021-12-30Opublikowano dane o przeciętnym zatrudnieniu w gospodarce narodowej w 2020 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2021-12-30Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej w 2020 roku w kategorii:...
2021-12-23Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za listopad 2021 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2021-12-20Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej pracowników gospodarstw rolnych z wyników Powszechnego Spisu...
2021-12-16Opublikowano dane za lata 2010-2020 o małżeństwach zawartych wg wieku nowożeńców w kategorii: LUDNOŚĆ,...
2021-12-16Uzupełniono dane na poziomie powiatów za lata 2010-2014 w kategorii: RYNEK NIERUCHOMOŚCI; dane roczne...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące