TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 10 z 67.
2020-01-23Opublikowano dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2019 roku w kategorii: CENY, grupa:...
2019-12-19Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za listopad 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-12-19Opublikowano dane o przeciętnym zatrudnieniu w gospodarce narodowej w 2018 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-12-19Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej w 2018 roku w kategorii:...
2019-12-19Opublikowano dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2019 roku w kategorii: CENY, grupa:...
2019-12-12Opublikowano dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za trzeci kwartał...
2019-12-12Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za III kwartał 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-12-05Opublikowano dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za trzy kwartały 2019 roku w kategorii: FINANSE...
2019-12-05Za trzy kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania w kategorii:...
2019-12-05Za trzy kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące