TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 12, elementy od 1 do 10 z 113.
2020-08-13Za I półrocze 2020 roku zostały opublikowane dane o przestępstwach stwierdzonych przez Policję w kategorii:...
2020-07-23Zmiana terminu publikacji danych w kategorii SZKOLNICTWO za 2019 rok, pochodzących z Systemu Informacji...
2020-07-20W kategorii FINANSE PUBLICZNE w zbiorach brakuje danych za 2019 r. z gminy Boguszów-Gorce /0221011/....
2020-07-16Za rok 2019 opublikowano dane o dochodach i wydatkach budżetów gmin, powiatów oraz województw w kategorii:...
2020-07-09Za rok 2019 opublikowano dane o stwierdzonych chorobach zawodowych według województw w kategorii: RYNEK...
2020-07-09Za rok 2019 opublikowano dane o miejscach pracy według województw w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: MIEJSCA...
2020-07-02Za maj 2020 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w kategorii:...
2020-07-02Za maj 2020 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2020-07-02Za rok 2019 opublikowano dane o budynkach mieszkalnych w gminach w kategorii: GOSPODARKA MIESZKANIOWA...
2020-06-25Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za maj 2020 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące