TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 13, elementy od 1 do 10 z 124.
2017-07-20Za I półrocze 2017 roku opublikowane zostały dane o budownictwie mieszkaniowym.
2017-07-20W kategorii WYNAGRODZENIA zostały opublikowane dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach brutto...
2017-07-13W kategorii CENY opublikowano dane za czerwiec 2017 o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.
2017-07-06W kategorii FINANSE PUBLICZNE została opublikowana pierwsza część danych dotycząca budżetów jednostek...
2017-06-29Uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca zmodyfikowany został sposób wyboru jednostek terytorialnych do...
2017-06-22W kategorii LUDNOŚĆ zostały opublikowane dane o migracjach i rozwodach za rok 2016.
2017-06-22W kategorii STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA zostały opublikowane dane o emisji zanieczyszczeń powietrza za...
2017-06-22W kategorii CENY opublikowano dane za maj 2017 o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.
2017-06-22W kategorii RYNEK PRACY opublikowane zostały dane o aktywności ekonomicznej ludności według BAEL za I...
2017-06-08Za I kwartał 2017 roku zostały opublikowane dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu oraz przeciętnego...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące