TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 83.
2017-03-23Za rok 2016 zostały opublikowane dane dotyczące pozwoleń wydanych na budowę oraz przestępstw stwierdzonych...
2017-03-23Za miesiąc luty 2017 roku opublikowane zostały dane o cenach detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...
2017-03-23Za IV kwartał 2016 roku zostały opublikowane dane o aktywności ekonomicznej według BAEL oraz wskaźniki...
2017-03-09Za styczeń 2017 opublikowane zostały dane o przeciętnych cenach skupu produktów rolnych oraz o przeciętnych...
2017-03-09W kategorii PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE opublikowano informacje...
2017-03-09Za rok 2016 zostały opublikowane dane dotyczące świadczeń społecznych.
2017-03-02Zostały skorygowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania za wszystkie kwartały roku 2016.
2017-03-02Opublikowane zostały dane za rok 2016 dotyczące podziału terytorialnego, a za styczeń 2017 dane o bezrobotnych,...
2017-02-23Za styczeń 2017 roku opublikowane zostały dane o budownictwie mieszkaniowym.
2017-02-23Dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania za wszystkie kwartały roku 2016 są w trakcie korygowania...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące