TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 17, elementy od 1 do 10 z 167.
2017-11-10W kategorii RYNEK PRACY w grupie BEZROBOCIE, opublikowane zostały dane o bezrobotnych według płci w układzie...
2017-11-10W kategorii TRANSPORT zostały opublikowane dane o nowych pojazdach zarejestrowanych w III kwartale 2017...
2017-11-10W opublikowanych za rok 2016 danych o zasobach mieszkaniowych według form własności na poziomie powiatów...
2017-11-10Za rok 2016 opublikowane zostały dane o ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej...
2017-11-03Za wrzesień 2017 opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach...
2017-11-03W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO za III kwartał 2017 opublikowano dane dotyczące produkcji sprzedanej...
2017-11-03Za rok 2016 opublikowane zostały dane dotyczące sieci gazowej, energii elektrycznej, ciepłownictwa, eksmisji...
2017-11-03Za rok 2015 zostały skorygowane dane z zakresu ciepłownictwa.
2017-10-25Zostały skorygowane dane o stopie bezrobocia rejestrowanego i stopie napływu bezrobotnych zarejestrowanych...
2017-10-25Za okres styczeń-sierpień 2017 roku zostały skorygowane dane w podgrupie: Mieszkania: których budowę...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące