TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 9, elementy od 1 do 10 z 85.
2019-03-14Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za IV kwartał 2018 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-02-28Opublikowano dane o świadczeniach społecznych za rok 2018 w kategorii: WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE,...
2019-02-28Za styczeń 2019 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach których budowę rozpoczęto, na których realizację...
2019-02-28Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za styczeń 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-02-21Opublikowano dane dla gmin z wynikami wyborów samorządowych w 2018 roku w kategorii: ORGANIZACJA PAŃSTWA...
2019-02-21Opublikowano dane dla gmin o bezrobociu rejestrowanym za rok 2018 w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: BEZROBOCIE...
2019-02-14Opublikowano dane o wykorzystaniu noclegowych obiektów turystycznych według województw za rok 2018 w...
2019-02-14Opublikowano dane o bezrobociu rejestrowanym za rok 2018 w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: BEZROBOCIE...
2019-01-31Opublikowano informacje o podmiotach gospodarki narodowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w...
2019-01-31Opublikowano dane o cenach zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym za III i IV kwartał 2018...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące