TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 17, elementy od 1 do 10 z 164.
2018-08-16W kategorii WYNAGRODZENIA zostały opublikowane dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach brutto...
2018-08-16Opublikowano miesięczne dane z turystyki na poziomie województw za czerwiec 2018 roku.
2018-08-16W kategorii RYNEK PRACY w grupie BEZROBOCIE, opublikowane zostały dane o bezrobotnych według gmin za...
2018-08-02W kategorii STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA zostały opublikowane dane dotyczące terenów zieleni w roku 2017...
2018-08-02W kategorii PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE dla danych kwartalnych...
2018-07-26Opublikowano miesięczne dane z turystyki na poziomie województw za maj 2018 roku.
2018-07-26Za II kwartał 2018 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym oraz przestępstwach stwierdzonych...
2018-07-19Za miesiąc czerwiec 2018 roku opublikowane zostały dane o bezrobociu rejestrowanym.
2018-07-19W kategorii INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE dane o nakładach inwestycyjnych i środkach trwałych w przedsiębiorstwach...
2018-07-19W kategorii CENY opublikowano dane za czerwiec 2018 roku o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące