TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 11, elementy od 1 do 10 z 106.
2017-05-25Za I kwartał 2017 roku zostały opublikowane dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych,...
2017-05-25W kategorii SAMORZĄD TERYTORIALNY opublikowano dane o organach jednostek samorządu terytorialnego za...
2017-05-25W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO zostały opublikowane dane za poszczególne kwartały roku 2016 o budynkach...
2017-05-25W kategorii TURYSTYKA za lata 2012-2016 opublikowano na poziomie gmin dane dotyczące hoteli, moteli i...
2017-05-18W kategorii PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE opublikowano informacje...
2017-05-18Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 maja 2017 roku do ARCHIWUM przeniesiono zestaw informacji w układzie...
2017-05-18Opublikowano miesięczne dane z turystyki na poziomie województw za marzec 2017 roku.
2017-05-18Za rok 2016 opublikowano dane o warunkach pracy na poziomie powiatów.
2017-05-11W kategorii LUDNOŚĆ zostały opublikowane dane o stanie ludności według stanu na dzień 31XII 2016.
2017-05-11Za marzec i za I kwartał 2017 roku opublikowane zostały dane o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące