TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 15, elementy od 1 do 10 z 148.
2018-06-21Za miesiąc maj 2018 roku opublikowane zostały dane o cenach detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...
2018-06-21W kategorii CENY udostępniono informacje dotyczące przeciętnych cen detalicznych towarów i usług za 2017...
2018-06-21W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO za I kwartał 2018 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych,...
2018-06-21W kategorii ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO zostały opublikowane dane dotyczące użytkowania gruntów...
2018-06-14W kategorii RYNEK PRACY zostały opublikowane dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za I kwartał...
2018-06-14W kategorii LUDNOŚĆ zostały opublikowane dane o migracjach, małżeństwach i rozwodach za rok 2017.
2018-06-14W kategorii FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW dla danych za poszczególne kwartały lat 2007-2017 pełny zakres informacji...
2018-06-07W kategorii SAMORZĄD TERYTORIALNY opublikowano dane o organach jednostek samorządu terytorialnego za...
2018-06-07Za rok 2017 w kategorii LUDNOŚĆ zostały opublikowane dane o rozwodach.
2018-06-07W kategorii WYNAGRODZENIA zostały opublikowane dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach w gospodarce...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące