TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 11, elementy od 1 do 10 z 102.
2019-07-18Opublikowano dane o dochodach i wydatkach budżetów gmin oraz powiatów za rok 2018 w kategorii: FINANSE...
2019-07-18Opublikowano dane o wykorzystaniu noclegowych obiektów turystycznych według województw za maj 2019 roku...
2019-07-18Opublikowano dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2019 roku w kategorii: CENY, grupa:...
2019-07-11Za I kwartał 2019 roku zostały opublikowane dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania w kategorii:...
2019-06-13Za I kwartał 2019 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii: PRZEMYSŁ...
2019-06-13Opublikowano dane o aktywności ekonomicznej według BAEL za I kwartał 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-05-13Opublikowano dane o medianie wieku ludności za lata 2016-2017 na poziomie województw w kategorii: LUDNOŚĆ,...
2019-05-09Za I kwartał oraz za marzec 2019 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu...
2019-05-09Za I kwartał oraz za marzec 2019 roku opublikowane zostały dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw...
2019-04-25Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za marzec i I kwartał 2019 roku w kategorii:...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące