TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 8, elementy od 1 do 10 z 74.
2020-02-27Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za styczeń 2020 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2020-02-27Za cztery kwartały 2019 roku zostały opublikowane dane o pozwoleniach wydanych na budowę w kategorii:...
2020-02-13Za rok 2019 zostały opublikowane dane o bezrobotnych według gmin w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: BEZROBOCIE...
2020-02-06Opublikowane zostały dane o produkcji sprzedanej budownictwa za cztery kwartały 2019 roku w kategorii...
2020-02-06Za grudzień 2019 roku opublikowane zostały dane o pracujących i przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw...
2020-01-30Opublikowano dane o bezrobociu rejestrowanym za rok 2019 w kategorii: RYNEK PRACY, grupa: BEZROBOCIE...
2020-01-30Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za grudzień i czwarty kwartał 2019 roku w kategorii:...
2020-01-23Opublikowano dane o cenach towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2019 roku w kategorii: CENY, grupa:...
2019-12-19Opublikowano dane dla powiatów o bezrobociu rejestrowanym za listopad 2019 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...
2019-12-19Opublikowano dane o przeciętnym zatrudnieniu w gospodarce narodowej w 2018 roku w kategorii: RYNEK PRACY,...

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące