TypDataTemat
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 14, elementy od 1 do 10 z 134.
2018-01-18W kategorii CENY opublikowano dane za grudzień 2017 o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.
2018-01-18W kategorii PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE opublikowano informacje...
2018-01-18Uprzejmie informujemy, że ze względu na niezbędne prace serwisowe, dane w BDL nie będą aktualizowane...
2018-01-11Za listopad 2017 opublikowane zostały dane o skupie i przeciętnych cenach skupu produktów rolnych.
2018-01-08Za listopad 2017 roku opublikowane zostały dane o bezrobotnych zrejestrowanych i stopie bezrobocia rejestrowanego...
2018-01-08W kategorii INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE opublikowano dane o nakładach inwestycyjnych za trzy kwartały...
2018-01-08W kategorii INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE opublikowano dane odnośnie wartości nakładów inwestycyjnych oraz...
2017-12-21W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO za III kwartał 2017 roku zostały opublikowane dane o budynkach niemieszkalnych,...
2017-12-21W kategorii PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO opublikowane zostały dane o budownictwie mieszkaniowym za listopad...
2017-12-14W kategorii CENY opublikowano dane za listopad 2017 o cenach towarów i usług konsumpcyjnych.

Oznaczenie w kolumnie Typ:

- Dane niekontynuowane
- Nowe dane
- Informacje bieżące