• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
  • NSP 1988 - GOSPODARSTWA DOMOWE
  • NSP 1988 - LUDNOŚĆ
  • NSP 1988 - MIESZKANIA
  • NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
   • Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
   • Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia
   • Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia i statusu na rynku pracy
   • Aktywni ekonomicznie wg wieku
   • Aktywni ekonomicznie wg wieku i statusu na rynku pracy
   • Bezrobotni wg okresu poszukiwania pracy
  • NSP 2002 - BUDYNKI
  • NSP 2002 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2002 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2002 - MIESZKANIA NIEZAMIESZKANE
  • NSP 2002 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2011 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2011 - BUDYNKI
  • NSP 2011 - DOJAZDY DO PRACY
  • NSP 2011 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2011 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2011 - MIESZKANIA ZAMIESZKANE
  • NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
  • NSP 2021 - BUDYNKI
  • NSP 2021 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ
  • NSP 2021 - LUDNOŚĆ - DANE WSTĘPNE
  • NSP 2021 - MIESZKANIA
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
NARODOWE SPISY POWSZECHNE (K31)
Grupa
NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (G301)
Podgrupa
-
Lata
2002
Poziom udostępniania danych
Miejscowości statystyczne
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
 • Opis grupy
  Dane prezentowane są według stanu na 20 maja 2002 r., w układzie terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2002 r. UWAGA: "maskowanie" (utajnianie) danych spowodowało konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agregatów ( powiaty, podregiony). Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej.
 • Opis podgrupy
  -