• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
  • PSR 1996 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA W GOSPODARSTWACH
  • PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE
   • Indywidualne gospodarstwa rolne
   • Indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące produkcję zwierzęcą
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg kierunku i celu produkcji oraz źródeł dochodu
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg przeznaczenia produkcji
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg typu gospodarstwa domowego
   • Indywidualne gospodarstwa rolne wg źródeł utrzymania członków gospodarstwa domowego
   • Użytkownicy IGR będący na utrzymaniu
   • Użytkownicy IGR ogółem
   • Użytkownicy IGR wg dodatkowych źródeł utrzymania
   • Użytkownicy IGR wg głównego źródła utrzymania, wieku i płci
   • Użytkownicy IGR wg samooceny perspektyw rozwojowych gospodarstwa
  • PSR 1996 - INFRASTRUKTURA, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I ŚRODKI PRODUKCJI
  • PSR 1996 - POWIERZCHNIA, UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
  • PSR 2002 - WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2002 - WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2010 - WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
  • PSR 2020 - WG SIEDZIBY GOSPODARSTWA
  • PSR 2020 - WG SIEDZIBY UŻYTKOWNIKA
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
POWSZECHNE SPISY ROLNE (K34)
Grupa
PSR 1996 - INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE (G298)
Podgrupa
Indywidualne gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności (P1912)
Lata
1996
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
10.01.2015
 • Opis kategorii
  Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -