• CENY
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE)
 • FINANSE PUBLICZNE
 • FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE)
  • FUNDUSZE UNIJNE - 2014-2020 - WSKAŹNIKI
  • FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2014-2020
  • FUNDUSZE UNIJNE - SYSTEMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO
  • UMOWY PARTNERSTWA - UMOWY / DECYZJE O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
  • UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) - 2014-2020
  • UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ UMÓW / DECYZJI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
  • UMOWY PARTNERSTWA - WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020
  • WPRYB - PO RYBY 2014-2020
  • DANE ARCHIWALNE
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Podpisane umowy o dofinansowanie wg programów operacyjnych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Dolnośląskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Lubelskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Lubuskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Łódzkiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Małopolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Mazowieckiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Opolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Podkarpackiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Podlaskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Śląskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Świętokrzyskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Wielkopolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Zachodniopomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Całkowita wartość projektów wg programów operacyjnych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Dolnośląskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Lubelskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Lubuskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Łódzkiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Małopolskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Mazowieckiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Opolskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Podkarpackiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Podlaskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Pomorskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Śląskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Świętokrzyskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Wielkopolskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013 - RPO Województwa Zachodniopomorskiego wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Dolnośląskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Lubelskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Lubuskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Łódzkiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Małopolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Mazowieckiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Opolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Podkarpackiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Podlaskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Pomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Śląskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Świętokrzyskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Wielkopolskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - RPO Województwa Zachodniopomorskiego wg osi priorytetowych
   • NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Wnioski o dofinansowanie według programów operacyjnych
   • PROW 2007-2013 - Beneficjenci w ramach PROW 2007-2013
   • PROW 2007-2013 - Kwota zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007-2013
   • WPRYB - PO RYBY 2007-2013 - Całkowita wartość projektów wg osi priorytetowych i źródeł finansowania
   • WPRYB - PO RYBY 2007-2013 - Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie wg osi priorytetowych
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • GOSPODARKA SPOŁECZNA
 • HANDEL I GASTRONOMIA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA
 • KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 • LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • LUDNOŚĆ
 • NARODOWE SPISY POWSZECHNE
 • NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • POWSZECHNE SPISY ROLNE
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Kategoria
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) (K47)
Grupa
DANE ARCHIWALNE (G608)
Podgrupa
-
Lata
2007-2016
Poziom udostępniania danych
Gminy
Ostatnia aktualizacja
-
 • Opis kategorii
  Dane półroczne. Fundusze unijne są wdrażane poprzez instrumenty w ramach następujących polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich: Polityki Spójności (dla której strategicznym dokumentem w Polsce są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia NSRO), Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRYB). Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRYB) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne.
 • Opis grupy
  -
 • Opis podgrupy
  -