Kategoria K21 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Grupa G279 STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE
Podgrupa P3947 Uczestnicy studiów podyplomowych wg płci oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED-F 2013
Wymiary
Płeć; Podgrupy kierunków studiów; Lata
Ostatnia aktualizacja 28.11.2022
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
  • 2020
Zaznaczonych: 0/2
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Podgrupy kierunków studiów
Zaznaczonych: 0/0