Kategoria K21 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Grupa G628 DANE ARCHIWALNE
Podgrupa P1875 Studenci i absolwenci wg form własności uczelni, form studiów, płci, oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED'97
Wymiary
Grupy osób; Typy szkół; Tryby nauczania; Płeć; Grupy kierunków studiów; Lata
Ostatnia aktualizacja 20.02.2019
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
Zaznaczonych: 0/13
Grupy osób
Zaznaczonych: 0/0
Typy szkół
Zaznaczonych: 0/0
Tryby nauczania
Zaznaczonych: 0/0
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Grupy kierunków studiów
Zaznaczonych: 0/0