Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G640 NSP 2021 - LUDNOŚĆ
Podgrupa P4319 Ludność rezydująca w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania
Wymiary
Lokalizacja; Wykształcenie; Lata
Ostatnia aktualizacja 10.08.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Lokalizacja
Zaznaczonych: 0/0
Wykształcenie
Zaznaczonych: 0/0