Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G640 NSP 2021 - LUDNOŚĆ
Podgrupa P4320 Ludność rezydująca w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i grup wieku
Wymiary
Grupy wieku; Poziomy wykształcenia; Lata
Ostatnia aktualizacja 10.08.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Grupy wieku
Zaznaczonych: 0/0
Poziomy wykształcenia
Zaznaczonych: 0/0