Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G640 NSP 2021 - LUDNOŚĆ
Podgrupa P4335 Emigranci przebywający za granicą czasowo według grup krajów przebywania, ekonomicznych grup wieku i płci
Wymiary
Okres przebywania; Płeć; Ekonomiczne grupy wieku; Grupy krajów; Lata
Ostatnia aktualizacja 30.08.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Okres przebywania
Zaznaczonych: 0/0
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Ekonomiczne grupy wieku
Zaznaczonych: 0/0
Grupy krajów
Zaznaczonych: 0/0