Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G640 NSP 2021 - LUDNOŚĆ
Podgrupa P4360 Obiekty zbiorowego zakwaterowania według typów oraz ludność w obiektach zbiorowego zakwaterowania
Wymiary
Wyszczególnienie; Typy obiektów; Lata
Ostatnia aktualizacja 14.12.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Wyszczególnienie
Zaznaczonych: 0/0
Typy obiektów
Zaznaczonych: 0/0