Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G647 NSP 2021 - GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY - DANE WSTĘPNE
Podgrupa P4225 Gospodarstwa domowe według składu rodzinnego
Wymiary
Skład rodzinny; Lata
Ostatnia aktualizacja 27.01.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Skład rodzinny
Zaznaczonych: 0/0